לו''ז החוג


15:30  -  16:30
התכנסות וזמן משחק חופשי
16:30  -  16:45
ארוחה קלה
16:45  -  17:30
חוג עברית עם אומה
17:30  -  18:00
הפעלת חגים ומסורת עם שירי